tabletki

Ambrotose a zespół Downa

Jako rodzice dziecka z zespołem Downa wyczuleni jesteśmy na wszelkiego typu terapie, także farmakologiczne, mogące w jakiś sposób pomóc w rozwoju naszym dzieciom. Jedną z takich terapii jest podawanie specyfiku o nazwie: Ambrotose® opracowanego przez firmę Mannatech w 1996 roku. Firma określa Ambrotose® jako mieszaninę cukrów pochodzenia roślinnego, które wspomagają system immunologiczny. Przedstawiamy poniżej tekst Dr Lena Leshina, członka Amerykańskiej Akademii Pediatrii (FAAP) na temat Ambrotose®.

Sacharydy są niezbędne do tworzenia glikoprotein, struktur znajdujących się na powierzchni  komórki, które służą do porozumiewania się z innymi komórkami. Według materiałów reklamowych, opublikowanych przez firmę Mannatech, Ambrotose® dostarcza 8 cukrów:

  • glukozę,
  • galaktozę,
  • mannozę,
  • frukozę,
  • ksylozę,
  • N-acetyloglukozaminę,
  • N-acetylogalaktozaminę oraz
  • kwas N-acetyloneuraminowy.

Mannatech nie zaleca Ambrotosu® w przypadku konkretnego schorzenia lub choroby, natomiast na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych utrzymuje, że Ambrotose® zapewnia lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego i dokrewnego.

Produkty firmy Mannatech nie są dostępne w regularnej sprzedaży w sklepach, lecz są rozprowadzane przez grupy ludzi (zwanych przedstawicielami) poprzez marketing wielopoziomowy (najbardziej znany to Amway). Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zabrania firmie Mannatech twierdzenia, iż ich produkty leczą jakieś specyficzne schorzenia czy choroby. Polityka firmy Mannatech zabrania swoim przedstawicielom wysuwania tego typu twierdzeń, a osoby, które dopuszczają się naruszenia niniejszego rozporządzenia, zostają pozbawiane prawa rozprowadzania produktów Mannatech. Jednakże podczas seminariów telefonicznych, czy też przez Internet, wielu przedstawicieli twierdzi, że Ambrotose® może pomóc m.in. przy fibromialgii, cukrzycy, nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD), stwardnieniu rozsianym, AIDS, chorobach zapalenia jelit, neuralgii, przewlekłych zakażeniach, leczeniu ran. Ostatnio do tej listy został dodany
zespół Downa, nadmieniając, że Ambrotose® ma zastosowanie poczynając od wzmocnienia systemu odpornościowego i koncentracji aż po eliminację specyficznych rysów twarzy występujących w zespole Downa. Niektórzy rodzice zostali nawet poinformowani przez przedstawicieli firmy Mannatech, że Ambrotose® może całkowicie wyleczyć zespół Downa. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i jesteś rodzicem dziecka z zespołem i otrzymałeś taką informację, prosimy o kontakt z firmą Mannatech (Departament Prawny).

Ponieważ nie dysponujemy badaniami nad Ambrotose® przeprowadzonymi pod kątem dzieci z zespołem Downa, odniosę się jedynie do teorii dotyczących produktu przedstawionych na stronie internetowej glycoscience.com.

Na początek krótko o jego pochodzeniu: większość białek znajdujących się w błonach komórkowych oraz białek wydzielonych przez komórki zawiera węglowodany. Proces łączenia węglowodanów z proteinami nazywany glikozylacją powoduje podstawowe zmiany we właściwościach fizycznych białka. Te połączenia nazywane są glikoproteinami. Te specjalne proteiny odgrywają główną rolę w systemie odpornościowym, szczególnie w rozpoznawaniu komórki.

Przedstawiciele rozprowadzający Ambrotose® słusznie zauważyli, że wiemy coraz więcej o udziale glikoprotein w leczeniu chorób (artykuł w Scientific American z 22 lipca 2002 zawiera bardzo dobry przykład na ten temat). Nie mówią jednak o tym, że te choroby czy zaburzenia nie występują w związku z niedoborami pokarmowymi. Na przykład, u coraz większej liczby dzieci rozpoznaje się zaburzenia związane z glikozylacją białek, jednak związane są one z genetyczną mutacją enzymów występujących w tym procesie. Niektóre schorzenia związane z wadliwą glikolizacją mogą być leczone poprzez odpowiednie cukry, jednak muszą być one podane w odpowiednich proporcjach, dobranych indywidualnie dla każdego przypadku. W odpowiedzi sprzedawcy stwierdzili, że Ambrotose® nie został stworzony dla wszystkich schorzeń, lecz po to, aby dostarczać organizmowi niezbędne elementy, które pomagają w regeneracji. Ten argument oparty jest na przypuszczeniu, że cukry te nie są dostarczane w odpowiedniej ilości w co
dziennym odżywianiu.

Firma Mannatech twierdzi, że spośród ośmiu cukrów zawartych w Ambrotose® tylko glukoza i galaktoza występują w naszej codziennej diecie. Pozostałe rzadkie cukry (substancje odżywcze) nie są zawarte w codziennych posiłkach przez wyjałowienie gleby, przeróbki pokarmów itp. Muszą się jednak jeszcze znaleźć dowody potwierdzające tę tezę. Jednak nawet gdyby przyjąć słuszność tej tezy, dopóki spożywamy węglowodany w różnorodnych postaciach (owoce, warzywa, zboża) nasz organizm jest w stanie przyjąć ten zestaw cukrów i przetworzyć je w substancje, których potrzebujemy. Przedstawiciele rozprowadzający Ambrotose® twierdzą nierzadko, że poleganie na samym metaboliźmie, który ma prowadzić do wytwarzania odpowiednich związków, może spowodować zupełnie odwrotny efekt – może doprowadzic do nieprawidłowego metabolizmu. Nie ma jednak naukowych dowodów potwierdzających tę tezę.

Na stronie internetowej glycoscience.com znajduje się sporo odniesień do tez popierających stosowanie Ambrotose®. Przyglądając się bliżej zawartości merytorycznej tych materiałów, wiele z nich nie było tak naprawdę poddanych ocenom innych naukowców, a większość przeprowadzonych badań nie potwierdziła tak naprawdę zawartych w owych materiałach stwierdzeń. Znalazłem jedynie generalne i bardzo ogólne tezy z zakresu biochemii, które zostały odniesione do badań pozostających w oderwaniu od tychże twierdzeń. Znajdowały się tam również wyrwane z kontekstu cytaty przywoływanych artykułów. Wszystko to spowodowało utratę mojej wiary w ten produkt.

Biorąc pod uwagę wszystkie te obawy dotyczące braku konkretnych badań na temat Ambrotose® i zespołu Downa, produkt ten nie może być polecony żadnemu dziecku z zespołem Downa.

Uzupełnienie: Dn. 5 lipca 2007 Stan Texasu pozwał firmę Mannatech, oskarżając ją o nielegalną działalność na rynku. Istnieje domniemanie, że przedstawiciele firmy wygłaszają nieprawdziwe oświadczenia, jakoby produkty Mannatech mogły wyleczyć raka i inne poważne choroby. Firma Mannatech jest również oskarżona o naruszenie Aktu zabraniającemu kłamliwych praktyk marketingowych (Texas Deceptive Trade Practices Act and the Texas Food, Drug and Cosmetic Act).

Aktualne informacje dotyczące powyższej sprawy można sprawdzić na stronie internetowej Texas Attorney General”s

Tłumaczenie tekstu ze strony: www.ds-health.com