okładka książki Trudna dorosłaść

Trudna dorosłość osób z zespołem Downa

Bogusława Kaczmarek

Autor opracowania : Bogusława Beata Kaczmarek 

Zdjęcie z warsztatów Makaton dla rodziców w Warszawie

W prezentowanej publikacji nakreślono Czytelnikowi fundamentalne pytania: co się stanie z ukochanym dzieckiem z Zespołem Downa, jeśli zabraknie rodziców?

Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypełnić go rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc tę trudną dorosłość. Oczywiście nie chodzi tu o gotowe recepty, ale o zauważanie problemu i poważne go potraktowanie.

Wzrost średniej długości życia w znacznie ma fakt, że osoby dorosłe z zespołem Downa są podwójnie pokrzywdzone przez los, ponieważ śmierć osób najbliższych, jakimi są rodzice, powoduje utratę najbliższego środowiska, konieczność opuszczenia miejsca zamieszkania i przeprowadzenie się do nowej grupy społecznej i nowego miejsca, jakim w Polsce jest najczęściej instytucja Domu Pomocy Społecznej. Sytuacja ludzi starszych z zespołem Downa nasuwa jedno bardzo proste (choć trudne w realizacji) wyzwanie: należy szukać nowych rozwiązań, które dla tych osób oraz ich rodzin będą najlepsze tj. będą spełniały podstawowe prawo każdego człowieka – prawo do godnego życia.To zadanie należy podjąć niezwłocznie.

Publikacja podzielona jest na rozdziały poświęcone kolejno problemom biologicznym,psychologicznym, edukacyjnym, społeczno-zawodowym, a ostatni refleksjom rodzeństwa dorosłych osób z zespołem Downa.

 

ISBN: 978-83-7587-296-5

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5,

Objętość 430 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

źródło: Oficyna Wydawnicza IMPULS