paragraf prawny

Zrównanie ochrony stosunku pracy pracowników wykonujących funkcje rodzicielskie

 

Rząd przyjął opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian przepisów kodeksu pracy w zakresie zrównania ochrony trwałości zatrudnienia dla wszystkich pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich, w tym również dla rodziców adopcyjnych, tj.:

  • urlopów macierzyńskich – podstawowego i dodatkowego,
  • urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego – podstawowego i dodatkowego
  • urlopów ojcowskich.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. przepisem art. 1832 k.p. pracodawca ma obowiązek po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub na innym odpowiadającym kwalifikacjom tego pracownika z gwarancją wynagrodzenia jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Projektodawcy uznali, a rząd zaakceptował, że taka sama ochrona powinna przysługiwać pracownikom korzystającym z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Te rodzaje urlopów rodzicielskich zostały wprowadzone do kodeksu pracy przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Jednakże przepisy dotyczące tych urlopów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Dlatego też do tego czasu należy uregulować prawnie sytuację pracowników korzystających z tego typu urlopów rodzicielskich, tak aby mieli zagwarantowaną ochronę trwałości zatrudnienia po powrocie do pracy. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to pracodawca będzie musiał dopuścić do pracy na dotychczasowym stanowisku pracowników powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego za wynagrodzeniem otrzymywanym przed urlopem.

Zgodnie z projektem nowelizacji przewidziano również zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy o pracę z pracownikami korzystającymi z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Aktualnie obowiązujące rozwiązania nie przewidują takiej ochrony dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi. Ponadto w zaakceptowanych przez rząd zmianach proponuje się wprowadzenie dla rodziców adopcyjnych rozwiązania analogicznego, jak w przypadku pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tak aby po powrocie z urlopu mogli na swój wniosek skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie na warunkach lub dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Projektem zajmie się teraz Sejm.

Źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.