komunikacja alternatywna

Zamość: konferencja pt.Wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów Porozumiewania się..”

W dniach 14 – 15 listopada 2009 roku odbędzie się regionalna konferencja pt. Wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów Porozumiewania się do wsparcia komunikacji z osobami z problemami w mówieniu.

Konferencja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w ramach projektu dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Zamość i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Lublina „Porozmawiajmy – przełamywanie barier w komunikowaniu się”. Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania „Mówić bez Słów”.

Główne tematy wykładów to: doświadczenia w dziedzinie AAC specjalistów z Lubelszczyzny i wsparcie metodami AAC komunikacji dzieci autystycznych i z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wśród wykładowców będziemy gościć najlepszych specjalistów AAC z całej Polski, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w naszej konferencji.

Konferencja jest bezpłatna!

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: SOSW

PROGRAM KONFERENCJI AAC 14 – 15 listopada 2009r. w Zamościu zorganizowanej przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamościu w ramach projektu „Porozmawiajmy – przełamywanie barier w komunikowaniu się” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświatyul. Partyzantów 3

Sobota 14.07.2009

godzina temat wykładu prelegenci
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
10.15 – 10.30 Prezentacje AAC w Zamościu
10.30 – 11.00 Relacje a komunikacja. Aleksandra Wnuk Zamość
11.00 – 13.00 Zastosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej do  podnoszenia efektywności porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej-  badania wsparte grantem ministerialnym „34. Konkurs projektów badawczych własnych promotorskich” Magdalena Grycman

Kwidzyn

13.00 – 13.30 Przerwa na kawę i herbatę
13.30 – 14.00 Możliwości kompensowania deficytów u osób ze spektrum autyzmu poprzez stosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Alina Smyczek

Kraków

14.00 – 14.30 Prezentacja programu SymWriter Firma Harpo
14.30 – 15.45. Przerwa obiadowa
15.45 – 16.15 Małe dzieci z cechami autyzmu – trudności w porozumiewaniu się. Aldona Mysakowska-Adamczyk

Warszawa

16.15 – 16.45 Zastosowanie metod AAC w pracy z dzieckiem z autyzmem. Ewa Przebinda

Kraków

16.45 – 17.15 Recepty i związane z nimi pułapki w pracy nad porozumiewaniem się osób z autyzmem. Angelika Łasocha

Aneta Roguska

Warszawa

17.15 – 18.00 Czas na dyskusję

Niedziela 15.07.2009

godzina temat wykładu prelegent
9.00 – 9.30 Gesty Makaton – ich rola we wspomaganiu rozwoju mowy i komunikacji. Agnieszka Pilch

Zamość

9.30 – 11.30 Porozumiewanie się  osób autystycznych. Jak kształtować język i rozwijać poznanie? Maria Podeszewska

Szczecin

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę i herbatę
12.00 – 12.30 Wykorzystanie narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” do oceny efektywności porozumiewania się dziecka. Propozycje strategii terapeutycznych w pracy z dzieckiem autystycznym, na przykładzie Eryka. Estera Hejna

Elżbieta Niklewska Piotrowska

Katarzyna Skrycka

Kwidzyn

12.30 – 13.00 Realizacja projektu „Czytelmania” w Przedszkolu 77 w Gdańsku. Czytanie uczestniczące. Aleksandra Łojewska Katarzyna Sadowska,

Gdańsk

13.00 – 13.30 Porozumiewanie się z dzieckiem głuchoniewidomym  od urodzenia – zastosowanie metod AAC. Małgorzata Książek

Warszawa

13.30.- 14.00 Jak aranżować sytuacje zachęcające młodsze dzieci do komunikowania się? Alina Smyczek Kraków
14.00 – 14.30 „Do rozmowy trzeba dwojga” – wspomaganie komunikacji i rozwoju języka przez rodziców w metodzie Hanen. Aldona Mysakowska-Adamczyk

Warszawa

14.30 Zakończenie konferencji