Elbląg: Bezpłatne warsztaty logopedyczne w PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Przyszedłem – Animacyjny Klub Terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Jest to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, jak również wolontariuszy i kadry realizującej poszczególne zadania zaplanowane w projekcie. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, podczas trwania wszystkich działań projektowych, mają zapewnione konsultacje psychologiczne, socjalne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne oraz medyczne. Projekt realizowany jest od września 2009 r. do grudnia 2010 r.

W ramach projektu realizowane są warsztaty metodyczne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz bezpłatne poradnictwo ze specjalistami. Warsztaty skierowane są do kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariuszy. W szkoleniach uczestniczą także opiekunowie osób niepełnosprawnych, najczęściej ktoś z rodziny. Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Dnia 2.12.2009 r. zapraszamy na warsztat logopedyczny, którego tematyką będzie „Logorytmika czyli jak rytm, muzyka, ruch i słowo mogą pomóc w terapii logopedycznej”.

Uczestnicy warsztatów:

  • dowiedzą się czym jest logorytmika, jakie są jej elementy
  • poznają metody pracy i zestawy ćwiczeń logorytmicznych

Dnia 16.12.2009 r. zapraszamy na warsztat logopedyczny, którego tematyką będzie „Terapia zabawą. Gry, układanki, programy komputerowe pomocne w prowadzeniu terapii logopedycznej”.

Uczestnicy warsztatów:

  • dowiedzą się o roli zabawy w terapii logopedycznej dziecka
  • poznają szereg pomocy logopedycznych stosowanych w terapii logopedycznej
  • nauczą się wykorzystywać poznane pomoce w tworzeniu zabawowej formy zajęć terapeutycznych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatne materiały ze szkolenia.

Więcej informacji zobacz na stronie Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu.