genetyka badania

VI Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi w Poznaniu

W dniach 20-22 listopada 2009 r. w Poznaniu odbędzie się VI Zjazdu Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi. Zakwaterowanie uczestników przewidziane jest w Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Malta w Poznaniu (ul. Krańcowa 98) oraz Sport Hotelu – POSiR „Malta” (Poznań, ul. Chwiałkowskiego).

Odpłatność uzależniona jest od zakresu udziału i opisu diagnozy dziecka.

Liczba miejsc ograniczona. Decydować będzie data nadesłania karty zgłoszenia.

Pobierz kartę zgłoszenia.

Zobacz dokładne informacje organizacyjne.

Harmonogram VI Zjazdu GEN-u

20.11.2009
10.00 – 10.05 – otwarcie Zjazdu
10.05 – 10.15 – wręczenie statuetki „Serce Genu”
10.15 – 10.25 – wprowadzenie – „Trudna sprawa: nadopiekuńczość”

I Sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Irena Obuchowska
10.25 – 10.55 – Współczesne możliwości diagnostyki genetycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
10.55 – 11.25 –Dziecko z zespołem wad rozwojowych- dylematy lekarza genetyka
11.25 – 11.55 – Rola stomatologa w rehabilitacji dzieci z genetycznymi zaburzeniami
11.55 -12.10 przerwa kawowa

II Sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
12.10 – 12.40 – O tym, że dzieci siejące bałagan mają także kłopoty ze spójnością rozumowania. Kilka dobrych rad dla rodziców małych i większych dzieci
12.40 – 13.10 –Pozytywne doświadczenia rodziców związane z opieką nad dzieckiem z trudnościami w rozwoju
13.10 – 13.40 – Rodzaje wsparcia udzielanego rodzicom przez terapeutów w świetl
e ich wypowiedzi
13.40 – 14.00 – Czy Rodzice dzieci z zaburzeniami wypalą się
14.00 – 15.10 – przerwa obiadowa

III Sesja – prowadzenie – prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
15.10 – 15.40 – Chore dziecko – chory związek – czy tak zawsze musi być?
15.40 – 16.10 –Zaufanie podstawą społecznego bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych
16.10 – 17.10 –TEACCH – skuteczna droga wspomagania osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum
17.10 – 17.30 przerwa kawowa
17.30 – 19.15 Właściwy stosunek do niepełnosprawności – jak go kształtować – tak
19.30 – 22.00 uroczysta kolacja

21.11.2009
8.00 – 9.00 śniadanie

IV Sesja – prowadzi: prof. dr hab. Janina Wyczesany
9.00 – 9.30 – Rodzice i nauczyciele partnerami w procesie edukacji niepełnosprawnych dzieci
9.30 – 10.00 – Z zagadnień dziecięcej teorii umysłu: jak dzieci rozumieją myśli, uczucia i intencje innych ludzi
10.00 – 10.30 – Życie
z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną; pytania i dylematy
10.30 – 12.00 – Panel tematyczny – Co dalej z naszymi dziećmi?
12.10 – 13.10 – przerwa obiadowa
13.10 – 14.00 – przejazd do ZSS Nr 103 w Poznaniu ul. Rycerska
14.00 – 15.00 I sesja warsztatowa

– sala A – Postępy w rozwoju Ja u dzieci z niepełnosprawnością umysłową pod wpływem zamierzonych oddziaływań terapeutycznych
– sala B – Doświadczanie siebie w lęku przed śmiercią – problem wychowania naszych dzieci
– sala C – Rozwijanie sprawności manualnych u dzieci – jak zrobić coś z niczego

15.10 – 16.10 II sesja warsztatowa

– sala A – Metoda dwuczłowieka w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością umysłową
– sala B – Jak pomóc dziecku z zaburzeniami rozwoju kształtować poczucie bycia akceptowanym?
– sala C – Warunki prawidłowego rozwoju mowy –wczesna stymulacja, usprawnianie funkcji pokarmowych i oddechowych

16.10 – 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 17.30 III sesja warsztatowa

– sala A –Biologiczne uwarunkowania nadpobudliwości – przełomowe odkrycia
– sala B –Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju ich rodziców i rodzeństwa
– sala C – Co cieszy rodziców dzieci z niepełnosprawnością ?
– sala D – Współzałożycielka grupy wsparcia „Rodzina Fra X”

17.30 – 17.50 przerwa kawowa
17.50 – 19.50 III sesja warsztatowa

– sala A – Komunikacja alternatywna
– sala B – Wczesna edukacja , zabawy literkowe
– sala C – Integracja sensoryczna i inne metody
– sala D – Zajęcia muzyczne Orfa

20.00 – 20.30 transport do hotelu
20.30 -22.00 kolacja

22.11.2009
8.00 – 9.00 śniadanie
9.30 – 12.30 Punkty Konsultacyjne

– punkt 1. Jak mogę pomóc w poprawie rozwoju swojemu dziecku
– punkt 2. Rozwiązywanie problemów rodziny wynikających z niepełnosprawności dziecka
– punkt 3. Proble
matyka genetyczna
– punkt 4. Seksualność dziecka niepełnosprawnego
– punkt 5. Jak dbać o zęby dziecka

O V Zjeżdzie Gen-u