paragraf prawny

Od 2010 r. zmiany w urlopach macierzyńskich

Od stycznia 2010 r. wchodzi w życie druga część zmian dotycząca urlopów macierzyńskich. A zatem od 1 stycznia 2010 r. urlop macierzyński będzie składał się z części obowiązkowej oraz fakultatywnej.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest wyłącznie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, a czas jego trwania wynosi:

* 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
* 31 tygodni kiedy kobieta rodzi dwoje dzieci
* 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków
* 35 tygodni przy urodzeniu czwórki dzieci
* 37 tygodni kiedy rodzi się piątka lub więcej dzieci

Dodatkowy urlop macierzyński przy urodzeniu jednego dziecka w latach  2010 i 2011 będzie wynosił 2 tygodnie, a w kolejnych latach (2012 i 2013) ma wynieść 4 tygodnie.

O fakultatywny urlop macierzyński będzie trzeba wnioskować u pracodawcy, ale ten nie będzie mógł odmówić. W czasie trwania fakultatywnej części urlopu macierzyńskiego wypłacany będzie zasiłek macierzyński.

Zatem w 2010 r. łącznie urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka będzie wynosił łącznie 22 tygodnie.

Od 2010 r. także tata będzie mógł wziąć urlop tacierzyński – od nowego roku urlop ten będzie wynosił jeden tydzień, a od 2012 r. dwa tygodnie. O ile urlop macierzyński należy się automatycznie, nie trzeba o niego wnioskować, o tyle o urlop ojcowski trzeba będzie poprosić pracodawcę. Pisemny wniosek o udzielenie urlopu trzeba złożyć u pracodawcy nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu. Pracodawca nie ma możliwości odrzucenia wniosku.

Ojciec i matka nie mogą jednocześnie przebywać na urlopie macierzyńskim/ojcowskim.

Podstawa prawna – Kodeks pracy, art. 182

ZUS – zasiłek macierzyński

Podyskutuj o tym na forum.