konferencja

Sympozjum Zespołu Downa w Częstochowie

W roku bieżącym mija 50 rocznica ustalenia przez grupę prof. Lejeuna z Paryża, że do powstawania zespołu Downa prowadzi obecność dodatkowego chromosomu 21 w kariotypie. Odkrycie to jest równoznaczne z powstaniem genetyki klinicznej i cytogenetyki człowieka. Z tego powodu nasze coroczne spotkania integracyjne o możliwościach wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie będzie zogniskowane na problematyce zespołu Downa. MOPS-Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz Akademia im. J. Długosza w Częstochowie podjęło się trudu organizacji tego spotkania.

Serdecznie zapraszamy do Częstochowy rodziny z dziećmi z zespołem Downa, wszystkich Kolegów lekarzy oraz pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów zainteresowanych nowymi formami opieki nad dziećmi z zespołami genetycznymi, a w szczególności zespołem Downa. Chcemy przedyskutować, jak zwiększyć efektywność postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i pedagogicznego z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy wiedzy. Jednocześnie proponujemy przeprowadzenie konsultacji diagnostycznych w grupie dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi z powiatu częstochowskiego.
Żywimy nadzieję, że atmosfera Częstochowy będzie sprzyjać bezpośredniej wymianie informacji i doświadczeń zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Alina Midro
mgr Agnieszka Kowal – Smugowska

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁAMI UWARUNKOWANYMI GENETYCZNIE. ZESPÓŁ DOWNA.
Częstochowa, dn. 11 – 13 października 2009r.

11 październik 2009/ niedziela

13.00 Uroczyste otwarcie Sympozjum / Aula Akademii im. J. Długosza
13.30 Występ zespołu „Słoneczka” i/lub zespołu z Mikoszowa
Prezentacja poezji osób z zespołem Downa
14.15 Wykład inauguracyjny: Prof. Alina T. Midro – Od Lejeune”a do Kandela – perspektywy poprawy losu dzieci z zespołem Downa – Białystok
16.00 Zwiedzanie Jasnej Góry z przewodnikiem
18.30 Msza Św. na Jasnej Górze dla uczestników Sympozjum

12 październik 2009/ poniedziałek

9.30 Wykłady i wystąpienia / Aula Akademii im. J. Długosza

Prof. Olga Haus – Białaczka w zespole Downa – przyczyny, mechanizmy, leczenie – Bydgoszcz
Prof. Małgorzata Sąsiadek – Wrocław
Dr hab. Małgor
zata Młynarska, dr Tomasz Smereka – Dyna – Lingua M.S. w terapii osób z zaburzeniami mowy – Wrocław
Dr hab. Stanisław Zajączek – Problemy opieki lekarskiej u dorosłych osób z zespołem Downa – Szczecin
Dr Beata Balcerek – Bunio – Znaczenie widzenia w rozwoju poznawczym dziecka z zespołęm Downa – Łódź
Dr Robert Śmigiel – Misja i tożsamość Arki (L”Arche Jeana Vanier) – Wrocław
Dr Katarzyna Jarząbek – Nowe nadzieje terapeutyczne w zespole Downa – Białystok
Dr Renata Posmyk – Rodzinne formy zespołu Downa. Prognoza genetyczna – Białystok
Dr Wanda Wiśniewska – Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa metodą Thomatisa – Częstochowa
Mgr Anna Banasiak – Podstawowe zdolnności dziewcząt z zespołem Downa – Częstochowa
Jacek Karbownik – Zespół Downa – życie pomimo etykiety – ojciec 7-letniej Julki – Częstochowa


13 październik 2009/ wtorek

9.00 – Konsultacje medyczne dla rodziców dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie/ MOPS – Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie w Częstochowie