wzór karty parkingowej

Karta parkingowa – zmiany

Od 22 września b.r. zmieniają się przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2009r Nr 97, poz. 802) kartę parkingową będzie można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, to jest:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
wraz ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art.8 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Karty parkingowe nie będzie można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez organy rentowe – ZUS, KRUS, MSWiA.

Bez zmian pozostają wzory wniosków o wydanie karty parkingowej, opłata oraz tryb postępowania w sprawie.

Podyskutuj na forum