serce człowieka

Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u Płodów

Jedną z najczęstszych wad towarzyszących występujących przy zespole Downa są wady serca. Od ubytków międzyprzedsionkowych (ASD), międzykomorowych (VSD), przez wspólny kanał przedsionkowo-komorowy (CAVC) aż po bardzo poważne wady złożone serca. Coraz częściej zdiagnozowanie wady serca odbywa się już w okresie prenatalnym. To jej wykrycie skłania lekarza i rodziców do rozważenia sprawdzenia kariotypu dziecka, które potwierdza trisomię 21. Ważne dla nas rodziców jest wówczas znaleźć ośrodek z lekarzami z największym doświadczeniem w wykrywaniu, prowadzeniu, diagnozowaniu wad serca u naszych maluchów. Jak to zrobić? Oto jeden ze sposobów: Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u Płodów.

Dzięki temu rejestrowi możesz  dowiedzieć się, jaki jest podział ośrodków zajmujących się diagnostyką prenatalną serca płodu w Polsce, możesz sprawdzić hierarchię ośrodków w Programie POLKARD, a także zapoznać się z listą lekarzy z Certyfikatami Umiejętności Badania ECHOkardiograficznego Płodu.

Oto linki: