Makaton podręcznik gestów

Kto może organizować szkolenia Makaton w Polsce

Na prośbę Bogusławy Kaczmarek zamieszczamy informację,  kto może prowadzić szkolenia z zakresu Makatonu w Polsce i jakie są warunki organizacji tych szkoleń.

Otóż w Polsce uprawnienia do prowadzenia szkoleń Makaton ma tylko Bogusława Beata Kaczmarek. Jest tak z dwóch powodów:

1) jest do tego przygotowana dzięki odbytym wielu szkoleniom (w tym także kilkumiesięcznym w Wielkiej Brytanii przygotowującym do pracy instruktora).

2) Polska wersja gestów jest autorską wersją Bogusławy Beaty Kaczmarek i wynikiem 5 lat ciężkiej pracy.

Ktokolwiek chciałby przeprowadzić szkolenie musi skontaktować się Bogusławą Kaczmarek.To daje również pewność, że przeprowadzone szkolenie będzie prawidłowe, będzie nauczało poprawnych gestów itp.

Obecnie są przygotowywane osoby do pomocy w prowadzeniu szkoleń. Ich nazwiska będą z pewnością podane na stronie Makatonu.

Jeśli ktoś w Waszych okolicach będzie organizował szkolenia z tego zakresu – warto sprawdzić legalność takiego szkolenia

O Makatonie możesz także podyskutować na forum.