Logo PSOUU

Animacyjny Klub Terapeutyczny-Elbląg

Od września Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu rozpoczyna realizację projektu pn. „Przyszedłem – Animacyjny Klub Terapeutyczny (AKT) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin”.

– Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zakłada powołanie Animacyjnego Klubu Terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, opiekunów oraz kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej – informuje Magdalena Borek, koordynator projektu.

– Celem klubu jest wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie miasta Elbląga w zakresie działań psychologicznych, społeczno-prawno-obywatelskich oraz integracja rodzin z otwartym środowiskiem. Działania te realizowane będą poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, informacji i pomocy prawnej przy rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego, związanych z chorobą bądź będących skutkiem niepełnosprawności, wsparcia psychologicznego.
W ramach Klubu AKT działać będą grupy wsparcia dla rodziców, grupy ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne dla dzieci i rodziców oraz grupy teatralna i taneczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
AKT realizować będzie zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 14 do 18 lat. Członkowie klubu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz z indywidualnego poradnictwa, którego udzielać będą specjaliści z różnych dziedzin, m.in. lekarze specjaliści, pedagog, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, prawnik, instruktorzy.
Klub działać będzie od września 2009 roku w godzinach popołudniowych na terenie PSOUU w Elblągu.
miejsce: Elbląg
data wydarzenia: od 2009-07-24 do 2009-09-23
organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
adres: ul. Saperów 14 d, Elbląg
tel.: (55) 233 75 93, 232 38 16 , faks: (55) 233 75 93
e-mail: www: http://www.psouu.elblag.com.pl