dziecko na terapii integracji sensorycznej

Warszawa: Warsztaty z SI

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej zaprasza wszystkich chętnych rodziców na szkolenie z zakresu integracji sensorycznej.

Warsztaty będzie prowadziła Marta Wiśniewska, mgr pedagogiki specjalnej; oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, od kilku lat pracująca jako nauczyciel i terapeuta SI w przedszkolu specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (zespół Downa, autyzm, mpd i inne). Prywatnie jest mamą chłopca z zespołem Downa.

Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc będą dodatkowe edycje.

Zgłoszenia zapisy i informacja: Marta Wiśniewska tel. 506 166 928

Opłaty: 20 zł od uczestnika, wszyscy otrzymują materiały informacyjne.