komunikacja alternatywna

Mulitimedialny kurs do nauki języka migowego

Dzięki inicjatywie portalu słuchowisko.net oraz Instytutu Głuchoniemych w Warszawie powstała bezpłatna multimedialna aplikacja do nauki języka migowego. Kurs składa się z 12 scenek z życia codziennego i przeznaczony jest do samodzielnej nauki, skierowany jest do osób słyszących.

Z aplikacji można skorzystać na stronie słuchowiska.net.

Co zawiera multimedialny kurs języka migowego?

Kurs zawiera znaki migowe naturalnego Polskiego Języka Migowego (PJM) opartego na gramatyce wizualno-przestrzennej, używane w codziennej komunikacji przez osoby niedosłyszące. To zarówno narzędzie komunikacji międzyludzkiej, jak i sposób postrzegania świata przez osoby niesłyszące. PJM w większości naśladuje w sposób obrazowy kształty rzeczy lub nadaje intuicyjny, zakorzeniony w kulturze kształt abstrakcyjnym pojęciom. Język migowy jest zróżnicowany regionalnie i kulturowo, charakteryzuje się brakiem odmian przez przypadki, osoby i liczby. O poprawnym odczytaniu i sensie wypowiedzi decyduje szyk znaków. Wyróżnić możemy znaki określające poszczególne litery, liczby oraz określające pojęcia i rzeczy.

Funkcje multimedialnego kursu

Aplikacja zawiera rozbudowany player, dzięki niemu w dowolnym momencie scenki można zrobić pauzę, przewinąć do dowolnego momentu w filmie, odtworzyć w zwolnionym tempie, odtworzyć poklatkowo w tył. Istnienie możliwość włączenia/wyłączenia napisów oraz włączenia/wyłączenia głosu lektora i regulacji głośności dźwięku.

Aplikacja powstała dzięki sponsorowi, producentowi nowoczesnych aparatów słuchowych – firmy Oticon oraz patronowi tego projektu – Instytutowi Głuchoniemych w Warszawie.