koperta

List do MF ws. lepszego 1%

Urzędy Skarbowe wstrzymują przekazywanie środków z 1% podatku na konta OPP. Powoduje to poważne problemy finansowe organizacji. Z inicjatywy kilku największych organizacji pozarządowych powstał list otwarty do Ministra Finansów z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Zeszłoroczna zmiana modelu przekazywania 1% podatku, która w miejsce przelewów bezpośrednio od podatników, wprowadziła zbiorcze przesyłanie środków z US, nie spełnia w tym roku jednej ze swoich podstawowych funkcji – środki miały trafiać do organizacji sprawniej. W połowie czerwca br. wiele organizacji nie otrzymało jeszcze nawet 20% kwot, które urzędy przekazały w analogicznym okresie zeszłego roku. W reakcji na zaistniałą sytuację, organizacje pozarządowe napisały list otwarty do Ministra Finansów z prośbą o przyśpieszenie operacji przekazywania środków. Pod listem zbierane są teraz podpisy przedstawicieli OPP z całego kraju.

[…]
Ustawowy termin przekazywania pieniędzy OPP mija z końcem lipca, chociaż nawet tutaj nie ma pełnej jasności. Zasady
przekazywania 1 proc. w rozliczeniu za 2008 r. zawierają bowiem informację, że pieniądze z tego tytułu powinny zostać wpłacone na rachunek bankowy organizacji nie później „niż w trzecim lub w czwartym miesiącu”, licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin do złożenia zeznania podatkowego (źródło: INFOR, 20.02.2009 Anna Welyng). Zapis ten stanowi dla US wygodną furtkę, dzięki której są w stanie przetrzymywać środki finansowe przez długi czas, a OPP są zdane na ich łaskę. Resort finansów zapewniał, że błąd, który wystąpił w używanym przez urzędy skarbowe systemie do rozliczeń deklaracji podatkowych POLTAX, nie spowoduje opóźnień ani w przekazywaniu kwot nadpłaty wykazanych w rocznych rozliczeniach PIT, ani w przekazywaniu 1% OPP. Praktyka pokazuje jednak co innego, nawet biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część podatników czekała z rozliczeniem do ostatniej chwili, tj. 30 kwietnia. Wiele osób rozliczyło się jednak znacznie wcześniej.

Informacje, które płyną od przedstawicieli urzędów skarb
owych, często są sprzeczne i zamiast wyjaśniać, pogłębiają dezorientację zainteresowanych. Nasuwają się pytania: Czy nie można wcześniej dokonać przelewu, choćby części już zidentyfikowanych wpłat? Czy naprawdę trzeba czekać na to, aż do ostatniego dnia określonego stosownym przepisem?

Z inicjatywą listu otwartego do Ministra Finansów, wystąpiła grupa OPP: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Fundacja Mam marzenie, Fundacja Ewy Błaszczyk
„Akogo?”
, Mimo Wszystko Fundacja Anny DymnejDolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Wszystkie Organizacje pozarządowe jak i podatnicy, którzy chcą przyłączyć się do akcji i znaleźć się wśród sygnatariuszy listu z prośbą o możliwie najszybsze uwolnienie choćby części środków oraz o opracowanie stosownych rozwiązań systemowych na przyszłość, mają możność składania podpisów elektronicznie pod adresem www.lepszy1procent.pl. List zostanie przekazany na początku lipca do Ministerstwa Finansów i Rady Działalności Pożytku Publicznego.