warsztaty

Gostyń: Warsztaty dla rodziców

Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu zaprasza rodziców do udziału w warsztatach grupowych dla rodziców wzmacniających kompetencje rodzicielskie.

Celem projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie. Znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia. Dlatego ważne jest, aby nauczyć rodziców jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach, w każdej po 10-15 rodzin/osób. Projekt będzie realizowany od maja do listopada 2009 r. i swym zasięgiem będzie obejmował wszystkie gminy powiatu gostyńskiego.

Chętni do udziału w warsztatach mogą się zgłaszać do Stowarzyszenia „Dziecko”  (w godzinach urzędowania biura przy ul. Parkowej 1a (tel. 725167236) lub do partnera w projekcie – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul.Nowe Wrota 7 (tel. 0655727528), do kierownika Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie p. Alicji Daty.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach otwartych konkursów ofert od Marszałka Wielkopolski, Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Gostyńskiego.